Facebook

Žárovka pro Vláďu projekt

Žárovka pro Vláďu

Dne 8.12. 2012 proběhla vernisáž výstavy obrázků Děvčátko tuší, které nakreslily děti ze Základní školy pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči v Opavě, inspirované hudbou a texty z poslední desky Jany Loty Děvčátko. Nejen děti si mohly z připravených materiálů vlastnoručně vyrobit vánoční ozdobu, které na závěr ozdobily vánoční stromeček na dvorku kavárny.  V 18 hodin přišel na řadu stylový hudební vstup – Jana Lota zahrála v triu pár písní z alba Děvčátko, a po něm následovala volná zábava se zdobením stromečku, ochutnáváním slaných i sladkých pamlsků, horkých nápojů a dalších dobrot.  Po celou dobu bylo možné zakoupit charitativní artefakty z projektu Děvčátko tuší, nejen reprodukce vystavených kreseb, ale také donátorské CD Jany Loty Děvčátko s originálním obalem, kalendáře na rok 2013 nebo pexesa – obojí tematicky složené opět z obrázků handicapovaných dětí.

Další a hlavní charitativní specialitou byl prodej ručně barevně upravených žárovek, které si návštěvníci odnesli domů na svůj vlastní stromeček.  Žárovky velikostně odlišné a každá měla svou finanční hodnotu. Výtěžek z prodeje byl věnován na konto sbírky “Žárovka pro Vláďu”, pořádané ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel střediska DAR o.s.. Cílem bylo získat chybějící část  peněz na zakoupení speciálního elektrického vozíčku pro devatenáctiletého Vláďu Šmilauera trpícího progresivní spinální svalovou atrofií II. typu.

Vláďa je od narození postižen Werdnig – Hoffmannovým syndromem. Toto onemocnění způsobuje degeneraci míšních neuronů odpovědných za inervaci svalů. V praxi to znamená, že nikdy nechodil, samostatně se neposadil a 24 hodin denně je odkázán na pomoc druhých, musí mít neustálého opatrovníka, který ho polohuje a hlídá, aby mu například neklesla hlava na stranu nebo dozadu, což by mu mohlo způsobit udušení. Vláďa s úspěchem právě dostudovává  a maturitou zakončuje střední školu sociálně správní při Jedličkově ústavu a rád by se příští rok přihlásil na vysokou školu. Jeho velmi omezená hybnost mu umožňuje ovládat elektrický vozík a částečně i klávesnici počítače. Právě speciální elektrický vozík je pro něj šancí, jak se navzdory postižení aktivně věnovat svým zálibám a koníčkům, ke kterým patří třeba boccia (petang upravený pro vozíčkáře) a EWH (florbal pro vozíčkáře).

Do 31.1.2013 se nám podařilo pro Vláďu vybrat krásných 31.700,- Kč, které mu byly předány.

V současné době už Vláďa využívá svůj nový vozík.

GALERIE